Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2018

moname
Reposted fromFlau Flau viarattyness rattyness
moname

November 09 2018

moname

October 27 2018

moname
4412 d7d2 500
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viaoll oll
moname
moname

October 24 2018

moname
7908 510e 500
— Elena Favilli, Francesca Cavallo - „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy

October 17 2018

moname
1813 1fb4 500

October 13 2018

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
moname
moname

October 05 2018

moname
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viascorpix scorpix
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 03 2018

moname
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
6760 583d
Reposted fromwagabunda wagabunda vianezavisan nezavisan
moname
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzytulanki przytulanki
moname
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaLuukka Luukka
moname
8593 a8ae 500
moname

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viapikkumyy pikkumyy
moname
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl