Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

moname
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
moname
8570 6057 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
moname
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianergo nergo
moname
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj vialaparisienne laparisienne
moname
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viamartinif16 martinif16
moname
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viafoodforsoul foodforsoul
moname
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viasmokingtime smokingtime
moname
8782 5d28
moname
0379 8e30
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
moname
5094 9b25
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viayourhabit yourhabit
moname
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
moname
4841 685b
Reposted frommalice malice viaoversensitive oversensitive
moname
A morał z tej bajki jest krótki i niektórym znany. Pragniemy tego, czego akurat nie mamy.
moname
moname
moname
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamuladhara muladhara
moname
5783 dcf9
moname
moname
9834 1841 500
moname
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl