Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

moname
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolivierk olivierk
moname
Cabin paradise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabadblood badblood
moname
moname
moname

March 12 2018

moname
3838 25d6
Reposted fromGIFer GIFer viaverdantforce verdantforce

February 25 2018

moname
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viapsychojunkie psychojunkie
moname
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viajnna jnna
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise vianayantara nayantara
moname
1681 abf9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 10 2018

moname
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz vialaparisienne laparisienne
moname
8072 3392
Reposted fromfrotka frotka viairmelin irmelin
moname
3295 14a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz

February 09 2018

moname

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus

February 02 2018

moname
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz

January 30 2018

moname

January 24 2018

moname
1581 2ff6
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaidylla idylla
moname

January 23 2018

moname
Reposted fromsilence89 silence89 viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl