Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

moname
6374 35ee
Reposted fromyveee yveee via28mm 28mm
moname
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt vialovesweets lovesweets

July 12 2018

moname
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
moname
Skrzywdziłem Cię. Patrzyłem na Ciebie, widziałem Cię. Mówiłaś do mnie. Jedyne co pamiętam, to wilgotny tusz na Twoich policzkach i problemy z pobieraniem powietrza. Byłem idiotą. Przepuściłem przez palce kobietę mojego życia.
— my love
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viafoodforsoul foodforsoul

July 11 2018

moname

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viapikkumyy pikkumyy

June 29 2018

moname
6703 3700 500
Reposted frompensieve pensieve viasilence89 silence89
moname
8774 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
moname
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
moname
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viakarna karna
3636 6fb1 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaverdantforce verdantforce
moname
Reposted fromtowo85 towo85 viaidylla idylla

June 20 2018

June 13 2018

moname

May 13 2018

moname
5260 b2a4 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamyou myou

May 12 2018

moname
8315 0f4a
Reposted fromspokodama spokodama viapikkumyy pikkumyy
2648 78c4 500
Reposted fromdivi divi viapikkumyy pikkumyy
moname
Bɪɢ Fᴏᴜʀ Fᴀʟʟs

April 24 2018

moname
3638 bbed
Reposted fromLuna- Luna- viayourhabit yourhabit

April 21 2018

moname
1636 d166 500
Reposted fromFienrira Fienrira via28mm 28mm
moname
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl