Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

moname
2335 aa6e

August 21 2017

moname
0110 2081
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viahope24 hope24
moname
7700 cb55 500
Reposted fromInnominate Innominate viaMigotliwa Migotliwa
moname
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via050996 050996

August 12 2017

moname
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
moname
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viaFeroxa Feroxa
moname
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarudaizia rudaizia

August 10 2017

moname
1581 bf48 500
moname
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via050996 050996

August 06 2017

moname
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viatoniewszystko toniewszystko
moname
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaimpressive impressive

August 02 2017

moname
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapikkumyy pikkumyy

July 28 2017

moname
0184 312a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viazEveR zEveR
moname
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
moname
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viapikkumyy pikkumyy
moname

July 25 2017

moname
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viapikkumyy pikkumyy
moname
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viapikkumyy pikkumyy
moname
6599 ff44 500
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl