Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

moname
1402 4a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

February 13 2020

moname
4269 9869 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaErrorbeauty Errorbeauty
moname
5215 6d0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaErrorbeauty Errorbeauty

February 12 2020

moname
6248 1b01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
moname
6213 3180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

February 11 2020

moname
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMezame Mezame

February 10 2020

moname
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
moname
moname
6565 2d3d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
moname
8541 e30b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaBabson Babson

January 28 2020

moname
3455 e65d
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapollywood pollywood
moname
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viadygoty dygoty

January 25 2020

moname
Reposted fromshakeme shakeme viaBabson Babson
moname
4246 d2e7 500
Reposted fromhrafn hrafn viaBabson Babson

January 19 2020

moname
7420 9205 500
Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaBabson Babson

January 15 2020

moname
0746 ebd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
moname

January 12 2020

moname
1732 56fb
Reposted fromwyczes wyczes viaMonia94 Monia94
moname
0493 0068 500
Finland
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

January 08 2020

moname
6440 2cf9 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl